CEİD İzler Projesi Tematik Alan Haritalama Raporları Seminer Programı Sunumları - 2021

İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması: 2017-2020 Güncellemesi

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi Yapısal İzleme ve Göstergeler ile İzleme

Adalete Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erkekler Nasıl Katılır?

İnsan/Kadın Ticareti ile Mücadele ve Göstergeler

Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Semineri

Yoksulluğun Önlenmesi, Sosyal Koruma ve Sosyal Yardımlar Semineri

Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması

Din Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kentsel Haklar ve Hizmetlere Erişimde Toplumsal Cinsiyet

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medya Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Daha fazla göster
Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.