Eğitim Materyalleri

İzleme Raporu Tanıtım Toplantısı - 2022

CEİD İzler Projesi Tematik Alan Haritalama Raporları Seminer Programı Sunumları - 2021

CEİD Eğitim Materyalleri

Haritalama Raporları ve İzleme Göstergeleri Eğitimleri - 2018

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi 2018

Uluslararası Konferans ve Proje Kapanış Toplantısı Sunumları - 2019

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.